vải sấy khô

Con đường màu đỏ và câu chuyện tiêu thụ vải tại Lục Ngạn

Ai đã từng đi qua thị trấn Chũ của huyện Lục Ngạn vào mùa vải chín, sẽ thấy còn đường ở đây tràn ngập toàn vải là vải. Vải được chất lên xe máy, xe thồ, công nông, xe tải, tất cả đều tụ tập về đây để bán cho các điểm thu mua, rồi từ các điểm thu mua vải đươc chất lên xe lớn và chở đi tiêu thụ.

Read More


Sấy khô vải thiều – sự vất vả của người nông dân là ở đây

Là một người đã từng lăn lộn qua hàng chục vụ sấy vải tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, tôi khá hiểu về sự khó khăn trong việc sấy vải của những người nông dân ở vùng quê này. Sấy vải là một trong những công việc khó khăn vất vả nhất của người nông dân mà tôi từng chứng kiến. Sau những vất vả, khó khăn đó, thì những mẻ vải thiều sấy vừa đủ khô, bán được giá chính là phần thường xứng đáng nhất cho những nỗ lực của họ.

Read More