Vải thiều sấy khô có giàu dinh dưỡng như vải thiều tươi hay không?

Tháng 5, mùa vải chín

Vải thiều sấy khô có giữ được thành phần dinh dưỡng giàu có như vải thiều tươi lúc ban đầu không? Đây là một câu hỏi được đặt ra trong rất nhiều diễn đàn dinh dưỡng và ẩm thực. Tuy nhiên, trong mỗi diễn đàn thì câu trả lời chỉ mang tính chất chung chung […]

Continue reading